POOLKAMPANJ - Använd koden pool10 för att få 10% extra rabatt
SVEA
Räntefritt upp till 12 mån
Kundtjänst
0221-120 00

Integritetspolicy

HemIntegritetspolicy

Dina möbler

INTEGRITETSPOLICY Den 25 maj 2018 trädde en ny lag, GDPR, i kraft. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ta ett större och mer övergripande ansvar för personuppgifter som vi hanterar. Dina Möbler lämnar inte ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns nedan.

Dina Möbler med organisationsnummer 556990-9418, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress kundservice@dinamobler.se. Vår postadress är Verkstadsgatan 2, Valskog och telefonnummer 0221-120 00.

 

Du kan läsa mer om GDPR här

Hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du som användare vissa rättigheter som kan användas för att påverka hur vi hanterar dina personuppgifter. Dessa rättigheter är till för att ge dig en större kontroll över dina egna uppgifter.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, antingen helt eller delvis. Återkallelsen av ditt samtycke träder i kraft efter att återkallelsen har skett. Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring och profilering.

Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning, men det finns undantag för vissa fall. Om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, kan du inte invända mot behandlingen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive ändamålet med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och en kopia av uppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas och att vi kompletterar ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering och begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Detta kan göras hos den tillsynsmyndighet som är ansvarig för dataskydd i din region.

När du lägger en beställning hos Dina Möbler så sparas detta.

– Ditt Namn
– Ditt telefonnummer
– E-postadress
– Qlirouppgifter

Vi använder SVEA som betallösning och när du använder faktura så kommer Svea att spara ditt personnummer.
Svea lagrar även ditt kontokortssnummer. Inga kortuppgifter eller personnummer lagras hos Dina Möbler.

Leveransmottagarens uppgifter:

Namn
Adress
Telefonnummer

I samband med en beställning sparar vi din information i enlighet med bokföringslagen i 7 år.

VILKA COOKIES ANVÄNDER DINAMOBLER.SE?

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET:

Dina möblers e-handelsplattform sätter cookies för att grundläggande funktionalitet på sajten, såsom varukorgen och kassan etc. ska fungera.

ANNONSERING OCH MARKNADSFÖRING:

Google Ads – För annonsering i Google.

Google Ads Remarketing – Används för remarketing.

Facebook Ads – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet i Facebooks annonsprogram.

Youtube – Vi använder oss av olika Youtubevideos på sajten.

Instagram – Vi länkar mellan Instagram och sajten.

ANALYSTJÄNSTER

Google Tag Manager – används för att hantera spårning på sajten.

Google Analytics – för att analysera hur besökarna använder sajten sätter Google Analytics cookies för att spåra vad besökarna gör. Här kan du läsa mer om hur de används. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spårningen.

Öppna inställningar för cookies

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i webbplatsen utan ytterligare meddelande och vi reserverar oss för feltryck. Vi fråntar oss allt ansvar för skador uppkomna då varor från Dina möbler använts av konsumenten på ett felaktigt sätt.

Vi säljer ingen information om våra kunder till en tredjepart.

Varukorg